LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, 8270 Krško
031 270 200
info@levas.si
DELOVNI ČAS
7:00 - 15:00

Invalidska kvota - Levas

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007016.pdf, ZZRZI-UPB2, UL RS 16/2007, so vsi delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev (kvota). Izjeme so zapisane v 62. členu zakona.

Delodajalci lahko, v kolikor ne izpolnjujejo kvote zaposlenih invalidov, sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Več o tem na strani Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov: http://www.svzi.gov.si/.

Preverite našo ponudbo na www.Levas.si in izkoristite ugodnosti.