07-48-11-101

Nadomestna izpolnitev kvote

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007016.pdf, ZZRZI-UPB2, UL RS 16/2007, so vsi delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev (kvota). Izjeme so zapisane v 62. členu zakona.

Delodajalci lahko, v kolikor ne izpolnjujejo kvote zaposlenih invalidov, sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Več o tem na strani Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov: http://www.svzi.gov.si/.

Preverite našo ponudbo na www.Levas.si in izkoristite ugodnosti.


Za hitro in ugodno ponudbo pošljite povpraševanje ali nas pokličite na 07-48-11-101.


PREDSTAVITEV PODJETJA

Pretežna dejavnost podjetja je vezana na proizvodnjo lesene transportne embalaže. Poleg proizvodnje opravljamo še storitve s področja vzdrževanja strojne in elektro opreme, vzdrževanja mobilne mehanizacije, varovanja premoženja, enostavne storitve v povezavi s proizvodno logistiko ter enostavno proizvodnjo v mizarski delavnici kot dopolnitev ostalim programom.

VEČ

Palete EPAL

Palete so izdelane iz lesa iglavcev, razžaganega z visoko kvalitetnimi krožnimi žagami, tako da je površina gladka ...

VEČ

Palete EPAL ISPM15

Palete dimenzij 1200 x 800 mm so izdelane iz gladko žaganega lesa, sušenega po mednarodnem standardu ISPM 15.

VEČ