LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, 8270 Krško
031 270 200
info@levas.si
DELOVNI ČAS
7:00 - 15:00

O podjetju

O podjetju

Predstavitev podjetja

Levas Krško d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena leta 1991. V tem letu je podjetje prav tako pridobilo status invalidskega podjetja.

Pretežna dejavnost podjetja je vezana na proizvodnjo lesene transportne embalaže. Poleg proizvodnje pa opravlja Levas Krško d.o.o. še storitve s področja vzdrževanja strojne in elektro opreme,  varovanja premoženja in enostavne storitve v povezavi s proizvodno logistiko ter enostavno proizvodnjo v mizarski delavnici kot dopolnitev ostalim programom.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje možnosti za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb ob zagotavljanju pogojev za dolgoročni obstoj podjetja s primernim poslovnim izidom in z ustvarjanjem ravnotežja interesov med kupci, dobavitelji, zaposlenimi, lastniki in javnostjo. Poslovanje podjetja bo temeljilo na programih, ki bodo imeli različne tržne deleže, obsege in potencialne rasti poslovanja. Povezani bodo z obstoječo dejavnostjo proizvodnje lesene embalaže in z obstoječim izvajanjem vzdrževalnih storitev. Obstoječim programom se bodo dodajali novi programi, ki bodo zagotavljali ohranitev in odpiranje novih delovnih mest.

V podjetju cenimo in nagrajujemo:

– Prispevek posameznikov in skupin k izboljšanim poslovnim rezultatom podjetja

– Odgovornost do ljudi s skrbjo za varnost in zdravje pri delu

– Skrb za okolje

– Skrb za zadovoljstvo vseh deležnikov

– Poštenost, komunikativnost, lojalnost in inovativnost

– Skupinsko delo

Programi

Program lesene transportne embalaže
Proizvodnja euro palet
Proizvodnja nestandardne lesene embalaže

Program proizvodnje lesne in kovinske galanterije za široko potrošnjo

Program proizvodnih in poslovnih storitev
Varovanje premoženja
Poslovne storitve
Kovinska delavnica
Dodelava papirja
Strojna obdelava

Podatki in kontakti

Naziv podjetja LEVAS Krško, d.o.o.
Leto ustanovitve: 1991
Matična številka: 5498325
Davčna številka: SI60520949
TRR in banka: 02980-0010189622, NLB
Naslov: Tovarniška ulica 18
Pošta: 8270 Krško
Telefon: 031-270-200
Email: info@levas.si

Kontaktne osebe

direktor
Jerneja Šepetavc
031-270-200
031-820-505
jerneja.sepetavc@levas.si

finance
Roman Ganc
041-525-605
roman.ganc@levas.si

komerciala – prodaja
Fanika Križnik
031-270-200
031-701-432
fanika.kriznik@levas.si

Kvote

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007016.pdf, ZZRZI-UPB2, UL RS 16/2007, so vsi delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev (kvota). Izjeme so zapisane v 62. členu zakona.

Delodajalci lahko, v kolikor ne izpolnjujejo kvote zaposlenih invalidov, sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Več o tem na strani Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov: http://www.svzi.gov.si/.

Preverite našo ponudbo na www.Levas.si in izkoristite ugodnosti.