LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, 8270 Krško
07-48-11-101
info@levas.si

O podjetju

O podjetju

Predstavitev podjetja

Levas Krško d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena leta 1991. V tem letu je podjetje prav tako pridobilo status invalidskega podjetja.

V letu 2020 je zaposlenih 90 delavcev, od tega 48 invalidov. Pretežna dejavnost podjetja je vezana na proizvodnjo lesene transportne embalaže. Poleg proizvodnje pa opravlja Levas Krško d.o.o. še storitve s področja vzdrževanja strojne in elektro opreme,  varovanja premoženja in enostavne storitve v povezavi s proizvodno logistiko ter enostavno proizvodnjo v mizarski delavnici kot dopolnitev ostalim programom.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje možnosti za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb ob zagotavljanju pogojev za dolgoročni obstoj podjetja s primernim poslovnim izidom in z ustvarjanjem ravnotežja interesov med kupci, dobavitelji, zaposlenimi, lastniki in javnostjo. Poslovanje podjetja bo temeljilo na programih, ki bodo imeli različne tržne deleže, obsege in potencialne rasti poslovanja. Povezani bodo z obstoječo dejavnostjo proizvodnje lesene embalaže in z obstoječim izvajanjem vzdrževalnih storitev. Obstoječim programom se bodo dodajali novi programi, ki bodo zagotavljali ohranitev in odpiranje novih delovnih mest.

V podjetju cenimo in nagrajujemo:

– Prispevek posameznikov in skupin k izboljšanim poslovnim rezultatom podjetja

– Odgovornost do ljudi s skrbjo za varnost in zdravje pri delu

– Skrb za okolje

– Skrb za zadovoljstvo vseh deležnikov

– Poštenost, komunikativnost, lojalnost in inovativnost

– Skupinsko delo

Programi

Program lesene transportne embalaže
Proizvodnja euro palet
Proizvodnja nestandardne lesene embalaže

Program proizvodnje lesne in kovinske galanterije za široko potrošnjo

Program proizvodnih in poslovnih storitev
Varovanje premoženja
Poslovne storitve
Kovinska delavnica
Dodelava papirja
Strojna obdelava

Podatki in kontakti

Naziv podjetja LEVAS Krško, d.o.o.
Leto ustanovitve: 1991
Matična številka: 5498325
Davčna številka: SI60520949
TRR in banka: 02980-0010189622, NLB
Naslov: Tovarniška ulica 18
Pošta: 8270 Krško
Telefon: 07/48 11 101
Faks: 07/49 21 435

Kontaktne osebe

direktor
Roman Ganc
07-48-11-101
041-525 605
roman.ganc@levas.si

vodja proizvodnje
Jože Kolman
07-48-11-569
031-708-074
joze.kolman@levas.si

računovodstvo
Milena Erjavec
07-48-11-159
milena.erjavec@vipap.si

komerciala – prodaja
Fanika Križnik
07-48-11-546
031-701-432
fanika.kriznik@levas.si

kadrovska služba, splošne zadeve
Cenka Gerjevič
07-48-11-536
031-701-433
cenka.gerjevic@levas.si

Kvote

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007016.pdf, ZZRZI-UPB2, UL RS 16/2007, so vsi delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev (kvota). Izjeme so zapisane v 62. členu zakona.

Delodajalci lahko, v kolikor ne izpolnjujejo kvote zaposlenih invalidov, sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Več o tem na strani Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov: http://www.svzi.gov.si/.

Preverite našo ponudbo na www.Levas.si in izkoristite ugodnosti.

1991

ustanovitev podjetja

0

zaposlenih

0

od tega invalidov

1991

postali invalidsko podjetje