07-48-11-101

PREDSTAVITEV PODJETJA

Predstavitev podjetja

Levas Krško d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena leta 1991. Po lastninskem preoblikovanju družbe je danes pretežni lastnik podjetje Vipap Videm Krško d.d., manjšinski lastniki pa so zaposleni v podjetju. Podjetje je prav tako leta 1991 pridobilo status invalidskega podjetja.

V letu 2010 je zaposlenih 106 delavcev, od tega 44 invalidov. Pretežna dejavnost podjetja je vezana na proizvodnjo lesene transportne embalaže. Poleg proizvodnje pa opravlja Levas Krško d.o.o. še storitve s področja vzdrževanja strojne in elektro opreme, vzdrževanja mobilne mehanizacije, varovanja premoženja in enostavne storitve v povezavi s proizvodno logistiko ter enostavno proizvodnjo v mizarski delavnici kot dopolnitev ostalim programom.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje možnosti za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb ob zagotavljanju pogojev za dolgoročni obstoj podjetja s primernim poslovnim izidom in z ustvarjanjem ravnotežja interesov med kupci, dobavitelji, zaposlenimi, lastniki in javnostjo. Poslovanje podjetja bo temeljilo na programih, ki bodo imeli različne tržne deleže, obsege in potencialne rasti poslovanja. Povezani bodo z obstoječo dejavnostjo proizvodnje lesene embalaže in z obstoječim izvajanjem vzdrževalnih storitev. Obstoječim programom se bodo dodajali novi programi, ki bodo zagotavljali ohranitev in odpiranje novih delovnih mest.

V podjetju cenimo in nagrajujemo:

• Prispevek posameznikov in skupin k izboljšanim poslovnim rezultatom podjetja
• Odgovornost do ljudi s skrbjo za varnost in zdravje pri delu
• Skrb za okolje
• Skrb za zadovoljstvo vseh deležnikov
• Poštenost, komunikativnost, lojalnost in inovativnost
• Skupinsko delo

Standard ISPM15

Mednarodni standard ISPM15 za leseno embalažo določa minimalne standarde, ki preprečuje prenos bolezni in zajedalcev v leseni embalaži v ...

VEČ

Palete EPAL

Palete so certificirane s strani EPAL združenja in so izmenljive z vsemi ostalimi standardnimi paletami na svetovnem trgu.

VEČ

Nestandardne palete

Izdelujejo se po načrtih in željah naročnika. Embalažo po potrebi tudi termično obdelamo po mednarodnem standardu ISPM15.

VEČ